Buiskoolstraat 1
7814 RC Emmen
T. 0591 65 98 48

de School

 

Onze visie

Daltononderwijs is het uitgangspunt. Door het effectief toepassen van de kernwaarden
van het daltononderwijs (zelfstandigheid, samenwerking en vrijheid in
gebondenheid) kan elk kind zich op zijn of haar niveau blijven ontwikkelen.
Elk kind heeft talenten en mogelijkheden. Het voortdurend monitoren van de
ontwikkeling is een vereiste.
Er is een breed onderwijsaanbod. Van cognitief, expressief, lichamelijk tot
sociaal-emotioneel.
Samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten en ouders en extern deskundigen
is de basis voor succes.
De Esdoorn is een veilige plek voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Een
goed pedagogisch klimaat is een voorwaarde voor ontwikkeling.
Opbrengstgericht werken is de basis van ons lesgeven. Systematische evaluatie
van de leerling prestaties is vanzelfsprekend.
Onderwijs op de Esdoorn is gericht op de mogelijkheden van kinderen. De
school heeft hoge, realistische verwachtingen van kinderen.
Ruimtes en lokalen worden effectief ingericht als leerrijke omgeving.
Nascholing vindt jaarlijks plaats. Elk jaar wordt afgesproken wat er verbreed,
verdiept of verbeterd moet worden. Op team- en individueel niveau.