Buiskoolstraat 1
7814 RC Emmen
T. 0591 65 98 48

 Nieuwe ouders

 Als ouders of verzorgers interesse tonen om eventueel hun kind(eren) op onze
school te plaatsen, worden zij op school uitgenodigd voor een gesprek. In dit
gesprek geeft de locatieleider informatie over de school en hebben de ouders
gelegenheid om vragen te stellen. De ouders krijgen een tas mee naar huis met
daarin o.a. de schoolgids en de jaarkalender. Dit eerste bezoek wordt afgesloten met
een rondleiding door de school en zo mogelijk met een kennismaking met de
eventuele toekomstige leerkracht(en) van de leerling(en). De leerlingen worden
ingeschreven d.m.v. een inschrijfformulier. Zodra een kind vier jaar is mag het
naar de basisschool. Vanaf twee maanden voordat het vier is, mag het alvast
5 hele of halve dagen op bezoek komen. In overleg met de ouders wordt een
afspraak gemaakt over de dagen waarop het kind komt kennismaken.

 

Folder TSO (TUSSENSCHOOLSE SCHOOL OPVANG)